Poradnik
“EDUKACJA LOKALNA NA PODLASIU NADBUŻAŃSKIM”

Zachęcamy do pobierania i korzystania z opracowanego skryptu scenariuszy lekcji lokalnych opartych
na zasobach kulturalnych, historycznych i przyrodniczych Podlasia Nadbużańskiego. Publikacja została opracowana przez uczestników biorących udział w operacji pn. “EDUKACJA LOKALNA NA PODLASIU NADBUŻAŃSKIM” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Projekt zakładał dodatkowo warsztaty i wyjazd studyjny do Doliny Baryczy, w których udział brali nauczyciele, pracownicy Ośrodków Kultury czy Bibliotek z terenu Podlasia Nadbużańskiego.
Operacja miała także na celu aktywizację lokalnej społeczności i nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami projektu.

PORADNIK "EDUKACJA LOKALNA NA PODLASIU NADBUŻAŃSKIM" (pobierz plik)

cfca7f_d2e3c689e97a43c0a636ba02a3462d76_mv2.webp