Poradnik
“EDUKACJA LOKALNA NA PODLASIU NADBUŻAŃSKIM”

Zachęcamy do pobierania i korzystania z opracowanego skryptu scenariuszy lekcji lokalnych opartych
na zasobach kulturalnych, historycznych i przyrodniczych Podlasia Nadbużańskiego. Publikacja została opracowana przez uczestników biorących udział w operacji pn. “EDUKACJA LOKALNA NA PODLASIU NADBUŻAŃSKIM” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Projekt zakładał dodatkowo warsztaty i wyjazd studyjny do Doliny Baryczy, w których udział brali nauczyciele, pracownicy Ośrodków Kultury czy Bibliotek z terenu Podlasia Nadbużańskiego.
Operacja miała także na celu aktywizację lokalnej społeczności i nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami projektu.

PORADNIK "EDUKACJA LOKALNA NA PODLASIU NADBUŻAŃSKIM" (pobierz plik)

cfca7f_d2e3c689e97a43c0a636ba02a3462d76_mv2.webp

PRZEWODNIK
PO PLANOWANYM SZLAKU KAJAKOWYM
NA RZECE
KAMIANKA

PPRZEWODNIK PO PLANOWANYM SZLAKU KAJAKOWYM NA RZECE KAMIANKA został przygotowany dla LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ "LOT NAD BUGIEM" przez Pana Rafała Tomczyka w ramach realizacji operacji pn. "Kamionką do Bugu" - organizacja promocyjnych spływów kajakowych współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa.

 
Zadanie polegało na organizacji 5 spływów kajakowych (jednego przygotowawczego, czterech
promocyjnych) Kamionką (dopływ Bugu), która w ostatnim czasie w wyniku starań naszej
organizacji została oczyszczona przez Wody Polskie i stanowić może atrakcję turystyczną
Województwa Podlaskiego przeznaczoną szczególnie dla dzieci, młodzieży, osób starszych i z
niepełnosprawnościami.

W wyniku realizacji zadania, chcemy promować kajakarstwo jako atrakcję turystyczną, ale także
dziedzinę sportu, którą młodzież z okolicznych szkół może uprawiać wyczynowo.

 

Zachęcamy do zapoznania!

PRZEWODNIK PO PLANOWANYM SZLAKU KAJAKOWYM NA RZECE KAMIANKA. (pobierz plik)