top of page
lot nad bugiem2.png

To ciekawe

Wsie nadbużańskie zachowały wiele elementów zanikających tradycji i wiejskiej architektury. Można spotkać typowe "podlaskie chaty " drewniane, spichrze, przydrożne kapliczki, drewniane cerkwie i kościoły wiejskie. Tereny przygraniczne to pamiątki historii i wpływy kultur – żydowskiej, tatarskiej, prawosławnej i katolickiej.

Drohiczyn jest czwartym w Polsce miejscem koronacyjnym po Gnieźnie, Krakowie czy Warszawie. To właśnie tu w 1253 r. dokonano koronacji jedynego króla Rusi. Był nim prawnuk Bolesława Krzywoustego.

Wiosną 1944 roku w gminie Sarnaki miała miejsce spektakularna akcja przejęcia przez AK niewybuchu rakiety V2 i przesłanie jej do Warszawy, a następnie do Londynu, dzięki czemu udało się rozpracować broń, która miała być użyta do zniszczenia stolicy Wielkiej Brytanii. Napis na pomniku rakiety V2 w Sarnakach głosi: ONI OCALILI LONDYN THEY SAVED LONDON.

Na terenie gminy Mielnik jest odkrywkowa kopalnia kredy – jedyna tego typu czynna kopalnia w Polsce.

67909163_2344894202489456_82000720954853

Gmina Drohiczyn

Kościół Katedralny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i zabudowania pojezuickie

Barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Barokowy kościół Zakonu Benedyktynek pw. Wszystkich Świętych

Klasycystyczna cerkiew prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy

Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II

Muzeum Parku Historyczno – Kulturowego „Bug – pogranicze kultur i religii”

Muzeum kajakarstwa

Wystawa starych motocykli

Góra Zamkowa

Umocnienia linii Mołotowa - Schrony bojowe linii Mołotowa

Kopiec Pamięci Podlasia

Kościół pw. św. Rocha w Miłkowicach Maćkach

Diecezjalne Sanktuarium Maryjne w Ostrożanach

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Śledzianowie

Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Narojkach

Przeprawa Promowa – Drohiczyn – Korczew

Plaża Miejska

Kapliczka barokowa z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII wieku w Drohiczynie

Kapliczka Przydrożna z pocz. XIX wieku Droga do K łyzówki i Minczewa

Pomnik Armii Krajowej w Drohiczynie

Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu para fialnym w Drohiczynie

Cmentarz Żydowski w Drohiczynie

Obelisk z 1928 roku na szczycie Góry Zamkowej z okazji 10-lecia odzyskania Niepodległości

Ściana Pamięci oraz Pomnik lotników polskich na cmentarzu parafialnym w Drohiczynie

Pomnik Pamięci Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu parafialnym w Drohiczynie

Pomnik Konstytucji 3-go Maja w Drohiczynie

Obelisk na pamiątkę 900-lecia miasta Drohiczyn

Szlak papieski

Szlak Kupiecki

Szlak Doliny Bugu

Ścieżki rowerowe „Bug rajem dla turysty”

Nadbużański szlak rowerowy

71559575_2607094985989043_48181653728867

Gmina Sarnaki

Pomnik w Sarnakach przedstawiający rakietę V2 wbitą w ziemię;

Budynek Browaru z II poł. XIX wieku w Sarnakach (obecnie własność prywatna);

Zespół dworsko-parkowy z 1840 roku w Klimczycach (Kasztel) (obecnie własność prywatna);

Dwór w Sarnakach z 1830 roku, obecnie siedziba Nadleśnictwa Sarnaki;

Zespół zabudowy zaścianka szlacheckiego z przełomu XVII–XIX wieku w Terlikowie (obecnie własność prywatna);

Zespół dworsko-ogrodowy z 1890 roku w Zabużu obecnie Hotel Zabuże;

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1816 roku z XIX wieczną Dzwonnicą oraz kapliczkami XIX-wiecznymi figurami w Sarnakach;

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła z 1946–1947 roku wraz z Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz Kalwarią Podlaską – Droga Krzyżowa w Serpelicach;

Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej z 1933 –1934 roku w Horoszkach Dużych;

Pomnik upamiętniający zwycięstwo żołnierzy Armii Krajowej z oddziału „Zenona” – przy drodze Mierzwice Stare – Serpelice;

Groby ułanów poległych w sierpniu 1920 roku podczas obrony linii Bugu w trakcie bolszewickiej inwazji – przy drodze Mierzwice Stare – Serpelice;

Pomnik makieta rakiety V2 w Sarnakach ul. Kolejowa, Sarnaki;

Rezerwat „KÓZKI” okolica wsi Kózki Ścieżka przyrodnicza „Kózki”

Rezerwat Trojan – rozlewisko rzeki Bug (od miejscowości Mierzwice do Zabuża)

Ścieżka przyrodnicza „Trojan”

Rezerwat leśny „Zabuże”

Ścieżka „Przyrodniczo-leśna” Nadleśnictwa Sarnaki

Park Linowy w Serpelicach

Przeprawa promowa Zabuże - Mielnik

palac.jpg

Gmina Korczew

Pałac w Korczewie

Kościół Parafialny w Knychówku

Pałac w Tokarach

Młyn w Drażniewie

Młyn wodny w Tokarach

Wieża obserwacyjna Korczew- Gajówka

Pałac letni "Syberia" w Korczewie

Kamień Menhir w Korczewie

Przeprawa Promowa –  Korczew-Drohiczyn

Stawy w Korczewie

Gorzelnia, Magazyn spirytusu, pozostałości ogrodzenia gorzelni z XIX wieku w Starym Bartkowie

Trasa Korczewska 

31939699_2024724597792360_53481874870868

Gmina Mielnik

Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej

Wystawa geologiczna skarbów Ziemi Mielnickiej

Góra zamkowa z grodziskiem z XI wieku

Ruiny kościoła zamkowego z 1420 roku oraz XVIII – na plebania, obecnie dom katechetyczny w Mielniku

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z 1913 roku w Mielniku

Cerkiew pw. Narodzenia NMP z 1823 roku w Mielniku

Kaplica pw. Matki Boskiej Opiekuńczej z 1777 roku na cmentarzu prawosławnym w Mielniku

Kościół pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika z 1780–1790 roku w Niemirowie

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1935 roku w Tokarach

Cerkiew pw. Ikony Matki Boskiej Wszystkich Strapionych Radość z 1912 roku w Koterce

Budynek Synagogi z XIX wieku w Mielniku

Góra i źródełko „Prowały” na trasie między Radziwiłłówką a Moszczoną Królewską

Wieża widokowa okolic Mielnika

Rezerwat przyrody „Uszeście” w Mielniku

Taras widokowy  w Mielniku

Rezerwat przyrody „Grąd Radziwiłłowski" na trasie Mielnik – Borysowszczyna

Odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Głogi" Przy trasie Mielnik – Osłowo – Siemiatycze

Park Linowy EXTREME Mielnik

Przeprawa promowa Mielnik - Zabuże

kosciol_chlopkow.jpg

Gmina Platerów

Kościół parafialny pw. Narodzenia Matki Bożej, dawna cerkiew z 1890r. w Chłopkowie

Dawny pałac z XVIII w. w Hruszniewie

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1646-62, rozbud. 1854. z dzwonnicą na planie koła w Ruskowie

Kościół parafialny neogotycki pw. Św. Izydora z 1908r. w Ruskowie

Pałac w zespole pałacowo - parkowym w Ruskowie (obecnie obiekt pełni funkcję szkoły podstawowej)

Kościół parafialny pw. Św. Wojciecha Biskupa z 1521r.w Górkach

Dwór w Mężeninie z 5 hektarowy, schodzącym tarasowo do rzeki Bug parkiem

zabytki_02.jpg

Gmina Stara Kornica

Kapliczka przydrożna pochodząca z 1835 roku w Nowej Kornicy

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1907–1908 roku w Starej Kornicy

Wikariat przy kościele parafialnym w Starej Kornicy

Pomnik ku czci ofiar miejscowego społeczeństwa z 1925 roku w Starej Kornicy

Ruiny zespołu pałacowo-parkowego z ok. 1840 roku w Wólce Nosowskiej

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starych Szpakach

Dawne budownictwo-drewniane chaty kryte słomianą strzechą we wsiach: Koszelówka i Walim

Pomnik poświęcony walce żołnierzy AK, którzy stoczyli bitwę 5 października 1946 roku w okolicach miejscowości Kiełbaski

Przydrożny krzyż poświęcony ofi arom II – Wojny Światowej w Kiełbaskach

Kopalnia kredy i krzemienia w Starej Kornicy

Wiejska Galeria w Starej Kornicy

koci-huszlew-1280x968.jpg

Gmina Huszlew

Zespół dworsko-parkowy z 1822 roku w Bachorzy (własność prywatna)

Zespół dworski z XVIII–XIX wieku w Huszlewie (własność prywatna)

Zespół dworski w Huszlewie (własność prywatna)

Zespół dworski w Kownatach (własność prywatna)

Kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z k. XIX wieku w Kopcach

Kaplica fi lialna pw. św. Dominika z 1909 roku w Dziadkowskich

Kościół pw. Matki Bożej Anielskiej z 1937 r. w Mostowie

Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy z 1859 –1867 roku w Huszlewie

Drewniana plebania z końca XIX wieku położona na terenie należącym do Kościoła w Huszlewie

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z 1701 roku (dawna cerkiew grekokatolicka) w Makarówce

Głaz upamiętniający bitwę żołnierzy AK pod Wygodą

synagoga_d.jpg

Gmina Milejczyce

Cmentarz żołnierzy radzieckich z II Wojny Światowej

Budynek Synagogi z 1927 roku w Milejczycach

Cmentarz Żydowski Kirkut w Milejczycach

Kościół parafi alny pw. św. Stanisława Bp. z II poł. XVII wieku oraz dzwonnica przykościelna z 1740 roku w Milejczycach

Cerkiew pw. św. Barbary z 1900 r. w Milejczycach

Cerkiew cmentarna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy z XIX wieku w Milejczycach

Cerkiew pw. Narodzenia NMP wzniesiona w XIX wieku w Rogaczach

Cerkiew cmentarna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła z 1672 roku w Sobiatynie

Dwór z XIX wieku w Wałkach (własność prywatna)

Szlak Doliny Moszczonej

Szlak Religii Województwa Podlaskiego

Szlak rowerowy leśny

Stawy w Pokaniewie

Park Linowy-13.jpg

Gmina Siemiatycze

Cerkiew prawosławna pw. Cudownego Zbawiciela z lat 50-tych XIX wieku w Rogawce

Cerkiew prawosławna pw. św. Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich

Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wyromiejkach

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej z 1939 r. w Kłopotach – Stanisławach

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Czart ajewie

Kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach – Stacji

Cerkiew prawosławna pw. św. Anny w Boratyńcu Ruskim

Park Linowy, Siłownia Zewnętrzna w Wólce Nadbużnej

Cmentarzysko kurhanowe w Słochach Annopolskich

Bunkry umocnień Linii Mołotowa z lat 1940– 1941

Cmentarzysko kurhanowe II – V wieku w Cecelach

Cmentarzysko kurhanowe w Rogawce

Kasztelik korona Podlasia (prywatny współczesny obiekt)

Szlak bunkrów

Szlak Nadbużańskich Grodzisk

Szlak Doliny Bugu

70248631_108922850488984_475685179415855

Gmina Grodzisk

Cerkiew pw. św. Mikołaja z 1864 roku w Grodzisku

Cerkiew pw. Matki Boskiej Kazańskiej w Czarnej Wielkiej

Cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej z 1902 roku w Czarnej Cerkiewnej

Kapliczka Św. Jana Nepomucena z końca XVIII wieku w Mierzynówce

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z II połowy XVII wieku (na terenie Ogrodu Ziołowego w Korycinach)

Podlaski Ogród Ziołowy w Korycinach

Rezerwat Siemiony

Rezerwat Koryciny

Inne Atrakcje

Szlak turystyczny pn. „Samochodowo- -Motocyklowy Podlaski Szlak Sakralny”

Zalew z plażą w mieście Siemiatycze

Lasy Grzybowe w okolicy Mielnika, Milejczyc i Sarnak

Most kolejowy Olendry – Fronołów

bottom of page